BLOG | ‘handige informatie wekelijks bijgewerkt’

Overschrijding redelijke termijn bij instemming met uitstel uitspraak bezwaar

24-06-2021 – Wanneer de redelijke termijn van behandeling van een bezwaar of (hoger) beroepschrift wordt overschreden, heeft de … Lees verder...

Registratiekosten hypotheek aftrekbaar

24-06-2021 – De rente en de kosten van geldleningen, die zijn aangegaan voor de financiering van de eigen woning, zijn aftrekbaar … Lees verder...

Aanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2021

24-06-2021 – De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. In verband met de … Lees verder...

Rusland zegt belastingverdrag met Nederland op

24-06-2021 – Verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing kunnen eenzijdig worden beëindigd met inachtneming van een … Lees verder...

Vergeet de uitstelregeling belastingschulden niet

24-06-2021 – Op 1 juli loopt de coronamaatregel voor uitstel van betaling van belastingschulden af. Tot die datum kunnen … Lees verder...

Voorlopige hechtenis werknemer geen reden voor ontslag op staande voet

17-06-2021 – Werkgever en werknemer hebben de bevoegdheid om de arbeidsovereenkomst per direct op te zeggen om een dringende reden, … Lees verder...

Nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen bv

17-06-2021 – Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in behandeling. De staatssecretaris … Lees verder...

Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven per 1 januari 2022 of 1 januari 2023

17-06-2021 – Onderdeel van het Belastingplan 2020 was de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven. Deze wet is aangenomen, … Lees verder...

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022

17-06-2021 – Het Belastingplan 2021 omvat onder andere een aanpassing van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. … Lees verder...

Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten

10-06-2021 – De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel tot aanpassing van de fiscale regeling voor … Lees verder...