BLOG | ‘handige informatie wekelijks bijgewerkt’

Onterechte loonsanctie

25-05-2022 – De werkgever heeft bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer de plicht om het loon door te betalen gedurende de … Lees verder...

Fictieve onroerende zaak

25-05-2022 – Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald door de … Lees verder...

Geen rechtsherstel voor wie te laat bezwaar heeft gemaakt

25-05-2022 – In het kerstarrest van 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het systeem van box 3 in strijd is met … Lees verder...

Verhuur zeiljacht is niet verlenen van toegang tot sportaccommodatie

25-05-2022 – Het lage tarief van de omzetbelasting is onder meer van toepassing op het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. De … Lees verder...

Voorjaarsnota 2022

25-05-2022 – Het kabinet heeft de Voorjaarsnota gepubliceerd. Belangrijk onderdeel van de Voorjaarsnota wordt gevormd door de fiscale … Lees verder...

Beperking liquidatieverliesverrekening door group relief

19-05-2022 – De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is niet van toepassing op liquidatieverliezen. Dat betekent dat … Lees verder...

Geen afwaardering van vorderingen die bij overname niet volwaardig waren

19-05-2022 – De Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalt dat iedereen, die is uitgenodigd tot het doen van aangifte, verplicht is … Lees verder...

Geruisloze inbreng terecht geweigerd

19-05-2022 – De geruisloze omzetting van een onderneming in een besloten vennootschap is een faciliteit in de inkomstenbelasting, die … Lees verder...

Stage- of arbeidsovereenkomst?

19-05-2022 – Een arbeidsverhouding kwalificeert als arbeidsovereenkomst als is voldaan aan drie in het Burgerlijk Wetboek opgenomen … Lees verder...

Verbod werkgever op gebruik mobiele telefoon op werkvloer

19-05-2022 – De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over het verbod door een werkgever om mobiele telefoons op de werkvloer … Lees verder...