BLOG | ‘handige informatie wekelijks bijgewerkt’

Verlaging voorschotpercentage TEK

30-03-2023 – De regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK) is op 21 maart opengesteld. In verband met een daling van de … Lees verder...

Wijziging subsidiemodule Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb

30-03-2023 – De minister voor Klimaat en Energie heeft de subsidiemodule Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb … Lees verder...

Afschaffing lage-inkomensvoordeel ter consultatie gelegd

30-03-2023 – De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is bedoeld als stimulans voor werkgevers om mensen in dienst te nemen met … Lees verder...

Forfaitaire rendementspercentages 2022

23-03-2023 – Bij de bepaling van het voordeel uit sparen en beleggen op grond van de Wet rechtsherstel box 3 wordt het vermogen … Lees verder...

Internetconsultatie wijziging bijzondere regimes

23-03-2023 – De staatssecretaris heeft een wetsvoorstel met wijzigingen voor enkele bijzondere regimes in de vennootschapsbelasting … Lees verder...

Overtollige liquiditeiten onderneming

16-03-2023 – De vraag of een vermogensbestanddeel ondernemingsvermogen of privévermogen vormt, is in beginsel afhankelijk van … Lees verder...

Keuze te laat gemaakt

16-03-2023 – Ingekomen werknemers, die onder de 30%-regeling voor de loonbelasting vallen, kunnen kiezen voor gedeeltelijke … Lees verder...

Subsidieregelingen energie-innovatie en verduurzaming

16-03-2023 – Dit voorjaar stelt het ministerie van EZK meerdere subsidieregelingen open voor energie-innovatieprojecten en voor … Lees verder...

Besluit rechtsherstel gaat Hof Arnhem-Leeuwarden niet ver genoeg

09-03-2023 – De belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting blijft de gemoederen bezig houden. Na het kerstarrest van de Hoge … Lees verder...

Concurrentiebeding niet overtreden door dienstverband bij buitenlandse werkgever

09-03-2023 – Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst verbood de werknemer om binnen twaalf maanden na het einde van zijn … Lees verder...