BLOG | ‘handige informatie wekelijks bijgewerkt’

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

04-08-2022 – Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking … Lees verder...

Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting

04-08-2022 – De Successiewet kent de volgende partnerregeling voor twee ongehuwde personen. Zij dienen gedurende zes maanden … Lees verder...

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

04-08-2022 – De kantonrechter heeft een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst ingewilligd. Het verzoek was gebaseerd op … Lees verder...

Aanvulling op Besluit rechtsherstel box 3

04-08-2022 – De staatssecretaris van FinanciËn heeft een aanvulling op het Besluit rechtsherstel box 3 gepubliceerd. De aanvulling … Lees verder...

Voorstel Wet vermogensbelasting 2024

28-07-2022 – Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad uit 2021 over de belastingheffing in box 3 hebben enkele leden van de … Lees verder...

Wetsvoorstel bevriezen eigen risico zorgverzekering

28-07-2022 – De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel om het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering tot en met 2025 … Lees verder...

Rekenmodel rechtsherstel box 3

28-07-2022 – De Belastingdienst heeft een rekenmodel op de website geplaatst waarmee de omvang van het rechtsherstel voor de jaren … Lees verder...

Openstelling saneringsregeling visserij

28-07-2022 – De minister van LNV heeft een saneringsregeling voor de visserij gepubliceerd. De regeling wordt per 1 september … Lees verder...

Leegwaarderatio voor verhuurde woningen wordt niet afgeschaft maar aangepast

21-07-2022 – Zowel in box 3 van de inkomstenbelasting als in de erf- en schenkbelasting wordt de waarde van verhuurde woningen met … Lees verder...

Herzieningsregeling geldt niet voor herstel verzuimde aftrek voorbelasting

21-07-2022 – Een ondernemer mag de omzetbelasting, die door andere ondernemers aan hem in het tijdvak van aangifte in rekening is … Lees verder...