Blog

‘handige informatie wekelijks’

Premies inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2024

30-11-2023 – De minister van VWS heeft de premiepercentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet voor … Lees verder...

Extra verhoging maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag

30-11-2023 – De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor de … Lees verder...

Stapsgewijze afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemer

30-11-2023 – Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer wordt vanwege de beperkte doeltreffendheid per 1 januari 2026 afgeschaft. … Lees verder...

Valutaresultaat op dividendvordering valt niet onder deelnemingsvrijstelling

23-11-2023 – De dividendvordering van een aandeelhouder ontstaat op het moment waarop het bevoegde orgaan van de vennootschap heeft … Lees verder...

AOW-leeftijd bedraagt 67 jaar en drie maanden in 2029

23-11-2023 – De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de AOW-leeftijd en de leeftijd, waarop de AOW-opbouw … Lees verder...

Premiepercentages 2024

23-11-2023 – De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2024 … Lees verder...

Tot 1 juni 2024 geen verzuimboetes btw e-commerce

16-11-2023 – De vrijwillige regeling EU btw e-commerce is bedoeld om internationale verkopen op afstand binnen de EU te … Lees verder...

Te hoge rente op eigenwoningschuld binnen familie gecorrigeerd

16-11-2023 – Of de rente op een lening tussen gelieerde partijen zakelijk is wordt bepaald door een vergelijking met de rente die … Lees verder...

Toepassing arbeidskorting op arbeidsongeschiktheidsuitkering?

16-11-2023 – De arbeidskorting is een heffingskorting, die als doel heeft het bevorderen van de arbeidsparticipatie. Deze … Lees verder...

Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing op recente uitbreiding van belangen in dochtermaatschappijen

16-11-2023 – Voor de schenking of erfrechtelijke verkrijging van ondernemingsvermogen geldt onder voorwaarden een vrijstelling van … Lees verder...