Blog

‘handige informatie wekelijks’

Mag een bestuursorgaan in hoger beroep terugkomen op eerdere ontvankelijkverkaring bezwaar?

20-06-2024 – Hof Amsterdam heeft onlangs geoordeeld over de vraag of een bestuursorgaan in een belastingzaak in de beroepsfase alsnog … Lees verder...

Inspecteur vernietigt compromis over uitdeling op grond van dwaling

20-06-2024 – Een bv, die zich bezighoudt met projectontwikkeling en de verhuur van onroerende zaken, verkocht in 2017 een woning voor … Lees verder...

Consultatie verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

20-06-2024 – De minister van SZW heeft een wetsvoorstel voor een verplichte basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid van … Lees verder...

Villa met praktijkruimte: is de praktijkruimte onderdeel van de woning?

20-06-2024 – Een echtpaar kocht een villa, die voorheen als woonhuis en praktijkruimte van een huisarts diende, en betaalde 2% … Lees verder...

Fiscale implicaties van afgewaardeerde leningen in bedrijfsfinanciën

20-06-2024 – Een bv verstrekte in 2017 een achtergestelde lening aan een dochtermaatschappij, die zich midden in een financiële … Lees verder...

Concurrentiebeding niet langer geldig na wijziging arbeidsovereenkomst

13-06-2024 – Een concurrentiebeding voor een werknemer moet schriftelijk worden vastgelegd om rechtsgeldig te zijn. Volgens vaste … Lees verder...

Vrijstelling van btw bij doorbelasting aansprakelijkheidsverzekering

13-06-2024 – Een ziekenhuis berekent een deel van de aansprakelijkheidsverzekering door aan medisch specialisten. De inspecteur is … Lees verder...

Waardebepaling van aanmerkelijk belang bij remigratie

13-06-2024 – Een erflater is in 1991 naar België geëmigreerd. In 1994 heeft hij een aanmerkelijk belang van 50% van de aandelen in … Lees verder...

Recht op aftrek btw op draagconstructie woning en op zonnepanelen bij verhuur woning?

13-06-2024 – Een ondernemer voor de omzetbelasting heeft twee woningen laten bouwen. De ene is bestemd als eigen woning en de andere … Lees verder...

Geen fictieve verkrijging op grond van verrekenbeding

13-06-2024 – De Successiewet kent een aantal fictieve erfrechtelijke verkrijgingen. Een van deze verkrijgingen betreft hetgeen aan de … Lees verder...